در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش میزان تولید شرکت توتال فرانسه

شبکه خبر- 2 مهر 94- 15:00| شرکت نفتی توتال فرانسه از کاهش میزان تولید خود خبر داد. توتال هدف از این تصمیم را کاهش سرمایه و هزینه های عملیاتی خود برای حفظ سیاست های تقسیم سود و نقدینگی بیان کردند.