در حال بارگزاری....
دانلود

علی فانی/قریبونه.../شهادت حضرت رقیه(س)

ای عمه بیا تاکه قریبانه بگرییم...دور از وطن و خانه به ویرانه بگرییم/افسرده گل...روی تو از تابش خورشید...درسایه نشینیم و به جانانه بگریم...