در حال بارگزاری....
دانلود

من و دوستام

این اولین قسمتی که من و آریا و سونانا میام همه ی مدرسه رو به جون هم می دازیم
خیلی از این کار لذت بردم
(دلیل اینکه اسم پرنسس توایلایت رو بر داشتم: من شیطونم و کتاب نمی خونم پس تصمیم گرفتم این شم )
منبع:http://www.aparat.com/elstwi
من تو فیلم: اون مو فرفر ام
اسمم:اداگجیو دازل
می دونم سخته اسمم