در حال بارگزاری....
دانلود

واسونک شیرازی با صدای محمد نوری

واسونک از نغمه های محلی رایج در شیراز است که مختص مراسم عروسی بوده که طی سالها از طریق نسل ها به صورت سینه به سینه نقل گردیده و از پدران و مادران به فرزندان خود منتقل شده است. این قبیل نغمه ها به دلیل ماهیت فولکلور آنها ، دارای ترانه سرا یا شاعر مشخصی نیستند و منشا پیدایش نغمه نیز به درستی روشن نیست .