در حال بارگزاری....
دانلود

بلندترین برج جهان در دبی - این برج از برج خلیفه هم بلندتر است

.
بلندترین برج جهان در دبی در حال ساخت است. این برج از برج خلیفه هم بلندتر است.


6 تیر 96