در حال بارگزاری....
دانلود

ماجرای زنی كه آرزو داشت مثل مطهری شهید شود اتومبیل حركت كرد و نسرین آغاز حركت خویش را در عالم ملكوت دید، دست پلید آمریك

ماجرای زنی كه آرزو داشت مثل مطهری شهید شود
اتومبیل حركت كرد و نسرین آغاز حركت خویش را در عالم ملكوت دید، دست پلید آمریكا از آستین عوامل گروهك ها بیرون آمد و عطر نسترن انقلاب دوباره تمام فضای جهان را در برگرفت. نسرین افضل به آرزوی دیرین خود رسید و شهادتی مانند شهادت مطهری نصیبش شد.
شهیده نسرین افضل سحرگاه 26 بهمن سال 1338 در شیراز متولد شد. وی در دوران تحصیل به عنوان یكی از دانش آموزان پر شعور و باشعور بر بسیاری از نابسامانی ها در رژیم طاغوت، خردمندانه اعتراض كرد تا جایی كه مورد تعقیب نیروهای امنیتی قرار گر