در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت سرور در بازی call of duty MW3 به روش 4d1

همه چیز در فیلم گفته شده
سایت مورد نیاز:http://fourdeltaone.net/forum/viewtopic.php?f=30t=11583
پچ اول:http://storefront.steampowered.com/download/hldsupdatetool.exe
پچ دوم:http://iw5.prod.fourdeltaone.net/files/dsut.zip