در حال بارگزاری....
دانلود

امپراطور دریا 195-اعتراف آخر یوم جانگ-پارت دوم-حذف آهنگ

اگر قراره با شادی زندگی کنم این از فراموش کردن تو نیست به خاطر اینه که زندگی من یه روز به خاطر عشق تو به پایان خواهد رسید.(یعنی زندگی کردن بدون عشق تو)
.:((((((((((((((((((((((((((((((((((((