در حال بارگزاری....
دانلود

تلاش ترکیه برای ثبت جهانی خط نستعلیق ایرانی

بسته فرهنگی - هنری نیشگون سه شنبه های هرهفته از شبکه خبر بین ساعت 17 الی 17 و 30 در باخبرنگاران جوان پخش می شود.