در حال بارگزاری....
دانلود

نت برگ، استارتاپی موفق در تخفیف روزانه

یکی کلیپ کوتاه درباره استارتاپ نت برگ در گفت و گو با علیرضا صادقیان مدیرعامل این شرکت تخفیف گروهی