در حال بارگزاری....
دانلود

امامزاده اسماعیل (ع) - قزوین

امامزاده اسماعیل(ع) قزوین - امامزاده اسماعیل (ع) از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است .بنای بقعه در دو طبقه؛ شامل فضای اصلی حرم، چهار ایوان متصل در طرفین آن و فضای جنبی ایوان ها است. حرم گنبدی دارد که روی آن کاشیکاری و زیر آن کاربندی و گچبری است. مدفن اصلی امامزاده در سرداب بقعه در زیر حرم قرا گرفته است.


23 خرداد 98
مطالب پیشنهادی