در حال بارگزاری....
دانلود

اسید پاشی

با فرا رسیدن ماه محرم و صفر و از دست دادن هنرمند کشور مرحوم پاشایی ماجرای اسید پاشی اصفهان به فراموشی سپرده شد .گروه کلیپ ساز دانشجویی بیدار باش برای بیدار کردن مردم از خواب غفلت و دفاع از ناموس مملکت اولین کلیپ گروه را در مورد ماجرای اسید پاشی اصفهان تقدیم می کند.