در حال بارگزاری....

کریمی:عشقه عشقه تو آسمون هوای عشقه عشقه/ تو سینه رد پای عشقه

عشقه عشقه تو آسمون هوای عشقه عشقه/ تو سینه رد پای عشقه عشقه / بهار عاشقای عشق / بارون بارون دوباره باز صدای بارون بارون / صدای گریه های بارون بارون تو اشگ شوق آسمون / ترونه ها نشونه ها تو قلب بی کرونه ها / طراوت جوونه ها سرود بلبل ها تو آشیونه ها / نوای دل نواز عاشقونه ها /تو شعله های عطر و آتیش دلی که میکشه زبونه ها / عشقه عشقه تو آسمون هوای عشقه عشقه . . .