در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم سکوت 2016 silence دوبله فارسی

چکیده :

این رخشاره ( فیلم ) غم نامه ای تاریخی به کارگردانی مارتین اسکُرسیزی می باشد که توژنامه اش بر پایه داستانی با همین نام ، نوشته شوساکو اندو است و داستان آن در زمان خیزش شیمابانا یا شیمابارا و درباره ی چند تن از ترسایان(مسیحیان ) پنهان می باشد . در این رخشاره به بررسی سکوت و بی پاسخی خداوند ( که در جایش با گواهنمایی (مستندی ) بررسی خواهیم کرد )در برابر ، درد و رنج آدمی می پردازد .

در این رخشاره دو پدر ترسایی به نام های سباستین رودریگرز ( آندرو گارفیلد ) و فرانسیسکو گروپه ( آدام درایور ) برای پیدا کردن آموزگار خود و یاری به ترسایان ژاپن به این کشور رهسپار شده ولی با آزار وشکنجه های بسیار روبه رو می شوند .


نکته ها :
1-این رخشاره به پارسی برگردان شده تنها و تنها برای اینکه که یاد خدا بسیار و بسیار در جای جای این رخشاره دیده شده.

2- واژگان پارسی که برای این رخشاره برگزیده شده

هیربُد : برای موبدان زرتشتی و روحانیان زرتشتی به کار می رود ولی مانای آموزگار ، استاد نیز می دهد ما برای شنیده شدن بیشتر این واژه ، از آن بهره برده ایم . (وانگه که کشیش نیز واژه پارسی است.)

ترسایی : مسیحی

چلیپ یا چلیپا : صلیب

پردیس : واژه پارسی است و بهشت نیز همین گونه ، هر دو واژه در رخشاره به کار رفته است .

دریغ : افسوس

اِستیر : سکه را گویند در زبان پهلوی. در جای از رخشاره رودریگرز گوید : یهودا تنها سی استیر( سکه نقره ) گرفت .

پیام رسان : مُبَلِغ

و بسیاری واژه پارسی دیگر .


23 تیر 99