در حال بارگزاری....
دانلود

ترکی آدری:ترانه قدیمی تبریز

شهربانی تبریز1337(بانک ملی قاباغی)

(شعر تصویر)//

چوخ ییرغالانیب قاش گوزونو آتما آی اوغلان//

تورکَم منه چوخ فارسی قیرلداتما آی اوغلان//