در حال بارگزاری....
دانلود

جداسازی بحرین از ایران

حتما مطلع هستید که کشور فعلی بحرین در زمانهای گذشته استان 14 ایران بوده است ولی انگلیس و غرب در اقدامی سیاسی و با اغراضی منفعت طلبانه این کشور را از ایران جدا کردند، برای آشنایی با جزئیات این خیانت این فایل را مشاهده فرمایید .