در حال بارگزاری....
دانلود

دجال واره - قسمت اول

برنامه سپاه برای مقابله با ماهواره : در “طرح دجال واره” مردم داوطلبانه ماهواره شان را تحویل می دهند.

این مستند در این طرح به دست ما رسید و ما برای دانلود در اختیار کاربران قرار دادیم…

امید که مورد توجه قرار گیرد و موجبات روشنگری بیش از پیش مردم را فراهم سازد.


مطالب پیشنهادی