در حال بارگزاری....
دانلود

ویدئو "ضربی سه گاه" _ میلاد درخشانی

از قطعات آلبوم بی کلام "سرخوش"
نوازنده تمبک : حسین همتی
تار : میلاد درخشانی