در حال بارگزاری....
دانلود

دکترعباسی:شیطان به استراتژی تک تک انبیا و ائمه حمله کرد

دکترعباسی:آمریکا از سال 2015 تا سال 2020 بدهی اش به 22 تریلیون دلار میرسد این آمار سایت USDEBTCLOCK است/ شیطان به استراتژی تک تک انبیا و ائمه حمله کرده است / آمریکا در حال فروپاشی است از چه چیز؟از اقتصادش / بانک و بورس اساسش یهودی است