در حال بارگزاری....
دانلود

جمع بندی نهایی و تحلیل فتنه 88 ... روشنگری فتنه-قسمت 86

فصل افتخار و عبرت عنوانیست که رهبر معظم انقلاب به بازه زمانی بیست و دوم خرداد تا بیست و دوم بهمن ۸۸، اطلاق نمودند. لذا مجموعه ویدئو های نرم افزار فصل افتخار و عبرت،شامل ۸۸ قطعه از فرمایشات معظم له است که پیرامون فتنه ۸۸ ایراد داشته اند، تقدیم می گردد. دفتر تبلیغاتی ثامن ۰۹۱۹۰۷۷۷۳۳۶