در حال بارگزاری....
دانلود

7 هزار آزمون استاندارد از کالاهای موجود در پایتخت

شبکه تهران - 03 آذر - 18:30 | مدیر کل استاندارد استان تهران گفته است در ایم میان 20 هزار آسانسور بازدید شدند که فقط 40 درصد آنها مجوز گرفتند.از هزار و 60 مرکز تفریحی در سطح استان هم 61 مرکز بازرسی شدند و فقط 7 مرکز نتوانستند مجوز بگیرند.