در حال بارگزاری....
دانلود

مقایسه رویکرد نشریات اصلاح طلب با نشریات آمریکایی

بخشی از مناظره دانشجویی با موضوع مقایسه رویکرد نشریات اصلاح طلب با نشریات آمریکایی با حضور محمد جواد اخوان ، مسئول سیاسی سابق بسیج دانشگاه خواجه نصیر و حسین نقاشی ، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران