در حال بارگزاری....
دانلود

جیسون استاتهام و مهارتش در کیک بوکسینگ

جیسون استاتهام یکی از بهترین بازیگر های ژاندر اکشن است که بخشی از هنرنمایی او را در مامور انتقال (transporter) میبینیم