در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 17 - اعداد اعشاری بخش 2

قسمت صحیح و قسمت اعشاری یک عدد اعشاری - تمرین در کلاس صفحه ی 12 تمرین 1 (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)