در حال بارگزاری....
دانلود

تیر خوردن تیربارچی

زخمی شدن تربارچی وهابی توسط تک تیرانداز ارتش قهرمان سوریه