در حال بارگزاری....
دانلود

نطق حاج عبدالله تمیمی در تبیین محرومیت های شادگان

نطق حاج عبدالله تمیمی (نماینده مردم شریف شادگان) در تبیین محرومیت های شهرستان شادگان