در حال بارگزاری....
دانلود

هر هفته با چند افتتاح ...(شهرداری منطقه هشت)

فرهنگسراهای ملك الشعرابهار، بانوان فروغی و زورخانه شهیدان رضایی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان افتتاح شد.