در حال بارگزاری....
دانلود

تحت فشار بودن

درس 87 تحت فشار بودن When someone is anxious and under stress آموزش مکالمات زبان انگلیسی
با مرور بیش از 4000 جمله پرکاربرد زبان انگلیسی با لهجه آمریکن
متن درس ها بر روی سایت سلام زبان به آدرس
http://salamzaban.com/