در حال بارگزاری....
دانلود

بازپرداخت پلکانی اقساط

شبکه یک - 08 آذر - 14:00 | بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد در صورت درخواست مشتری بانک ها و موسسات اعتباری می توانند در فروش اقساطی وسایل به استثنای خودروی سواری از روش بازپرداخت پلکانی استفاده کنند.