در حال بارگزاری....
دانلود

ضربه آزاد استثنایی رضا نصیری 15 ساله،آینده فوتبال ایران

ضربه آزاد دیدنی رضا نصیری بازیکن جوان 15 ساله اهل شاهین شهر که سابقه بازی در تیم های ذوب آهن و زهراییان اصفهان و منتخب شاهین شهر را دارد.