در حال بارگزاری....
دانلود

مشکلات زیست محیطی معدن کمیجان

شبکۀ یک - 23 آبان 94 - 19:15| گزارشی از مشکلات زیست محیطی که معدن روستای کمیجان برای این روستا ایجاد کرده است.