در حال بارگزاری....
دانلود

تبانی معمار زاده با پرسپولیس برای قهرمانی پرسپولیس

این دقیقا سالی هست که پرسپولیس با پول دادن به معمار زاده کاری کرد که قهرمان شه و به معمار زاده قول دادن سال بعد در پرسپولیس باهاش قرار داد ببنده که این کار رو کردن و معمار زاده به پرسپولیس اومده این ویدئو رو گذاشتم تا به پرسپولیسها نشون بدم ما با حاج صفی تبانی نکریدم بلکه شما بودین که این کارو کردین و با شانس قهرمان شدین