در حال بارگزاری....
دانلود

سریال شاهزاده خانم ( امیرة القصر ) قسمت اول

سریال خارجی خانم اروی ( اَروا خوانده میشود ) شاهزاده خانم / به زبان عربی / آتش و باران / ملک عمران فرمانروای سرزمین سرافیای شمالی خوابی می بیند که تعبیر آن چنین است که دخترش شاهزاده اروی را رن برادر ملک عمران قصد می کند به قتل برساند اما شاهزاده خانم با نام دیگری در سرزمین دوری بزرگ می شود . آتش در خواب یعنی آتش فتنه و حسد / باران در خواب یعنی رحمت خدا که سوزانا مایه برکت می شود .