در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی که بچه 4 ساله پرچم ایران رو تو مزار شهدا میبینه

دختر 4 ساله با دیدن پرچم ایران شروع میکنه به مرگ بر آمریکاه گفتن.