در حال بارگزاری....
دانلود

قزاقستان ایران خودرو

شهرام عظیمی مدیر نمایندگی ایران خودرو در الماتی قزاقستان تنوع خودرو ایران خودرو را در نمایشگاه بین المللی خودرو به نمایش گذاشته . ایران خودرو در قزاقستان با سابقه بیش از بیست سال توانسته در قزاقستان راه باز کنه و تا کنون هم استقبال مردم قزاقستان و روس ها عالی بوده و خواهد بود