در حال بارگزاری....
دانلود

روش ترکیب مواد 2 جزئی پلیمری پایه سیمانی

مواد های 2 جزئی پایه سیمانی را با این روش ترکیب می کنیم :
ابتدا جزء اول را در یک ظرف ریخته و کم کم جزء دوم را به آن اضافه می کنیم.
سعی شود از میکسر استفاده شود همانطور که در ودیو حاضر می بینید.بگونه ای باید این مواد ترکیب شوند که بعد از میکس کردن مواد حبابی بر روی متریال مصرفی باقی نماند.
www.clinicbeton.ir