در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی : امداد ونجات در مدارس :کلیپ دوم : جستجو ونجات

مانور امداد ونجات در مدارس :در این کلیپ با انواع مدلهای اوار ، علائم گذاری در اوارو تریاژ بندی مصدومین در صحنه عملیات حادثه اشنا می شوید- مانور تیم امدادونجات مدرسه - تولید شده جمعیت هلال احمرگلستان در سال 1387-مانور امداد ونجات در مدارس گرگان