در حال بارگزاری....
دانلود

مقاومت کارتن |کاغذ|کارتن|مقوا|بسته بندی

یکی از موارد بسته بندی مخصوصا برای اجناس شکستنی محکم بودن کارتن است در این فیلم کوتاه نمونه ای از تست نمودن ان را می بینیم