در حال بارگزاری....
دانلود

بازگشایی مدارس در روز 31 شهریور !!!(قسمت دوم)

گزارش ویژه محمد مهدی کرباسیون(مجری و گزارشگر) برای برنامه فرش سپید شبکه 2 سیما در مورد بازگشایی مدارس و آغاز بکار تنها مدرسه استان اصفهان در روز 31 شهریور ماه.
توصیه می کنم چون در این فیلم نکته های جالبی موجود است حتی برای یک بار هم که شده آن را مشاهده کنید.