در حال بارگزاری....
دانلود

آسیب های اجتماعی آمریکا(رویای آمریکایی)

سری نمایشگاهی رویای آمریکایی
***
نقد متقن و مستند جامعه آمریکا به عنوان نماد اصلی نظام سرمایه داری غرب در زمینه های اجتماعی و سیاسی و نشان دادن عدم توانایی آمریکا علی رغم پیشرفت تکنولوژی در جلوگیری از برخی ناهنجاری های اجتماعی و گاها ترویج بعضی از آنها
***
کاری از شبکه جوانان رضوی- مشهدمقدس
***
دانلود پوسترها:
shajar.ir/fajr34