در حال بارگزاری....
دانلود

انجام کار زیاد

درس 86 انجام کار زیاد When you are overworked and doing too much آموزش مکالمات زبان انگلیسی
با مرور بیش از 4000 جمله پرکاربرد زبان انگلیسی با لهجه آمریکن
متن درس ها بر روی سایت سلام زبان به آدرس
http://salamzaban.com/