در حال بارگزاری....
دانلود

تولید قطعات لاستیکی خودروهای سبک

شبکه خبر- 9 خرداد 94- 21:00| روستای ماهنیان در همدان از جمله روستاهای مولد کشور است که با تولید قطعات لاستیکی خودروهای سبک در آن از معضل بیکاری رهایی یافته اند.