در حال بارگزاری....
دانلود

احداث و آسفالت بلوار ورودی شهر خاتون آباد

افتتاح بلوار ورودی شهر خاتون آباد توسط ریاست مجتمع مس شهربابک و استاندار کرمان


مطالب پیشنهادی