در حال بارگزاری....
دانلود

پرداخت وام خود اشتغالی به خانواده های تحت پوشش کمیته ام

شبکه خبر- 12 مرداد 94- 19:00| کمیته امداد امام خمینی از تفاهم با برخی بانک ها برای پرداخت وام 75 میلیون تومانی خود اشتغالی به خانواده های تحت پوشش این نهاد خبر داد.