در حال بارگزاری....
دانلود

پرواز اولین خودروی پرنده

محققان سنگاپور موفق به ساخت اولین خودروی پرنده شده اند که می تواند مسافری با وزن ۷۰ کیلوگرم را به مدت پنج دقیقه جا به جا کند.