در حال بارگزاری....
دانلود

فیتیله کاردینگ خط تولید نخ اکریلیک

09133624043 | WWW.ALVANZARRIS.COM | نخ اکریلیک فرش ماشینی

الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی در ایران هیت ست شده جهت استفاده در صنعت بافندگی فرش

واسطه نخ اکریلیک | مواد اولیه نخ اکریلیک


22 خرداد 98
مطالب پیشنهادی