در حال بارگزاری....
دانلود

شفای بیمار مهدیه تهران(مرحوم کافی)

اخلاص مرحوم کافی در خواندن دعای ندبه وشفای بیمار