در حال بارگزاری....
دانلود

چه چیز می تواند (۲۰ میلیون) نفر را گرد هم آورد ؟؟؟

چه چیزی می تواند 20,000,000 نفر را در یک مسیر کنار یگدیگر قرار دهد آن هم با چنین صمیمیت و محبت غیرقابل وصفی ؟؟؟ //// http://www.aparat.com/MyMedia1