در حال بارگزاری....
دانلود

نرم افزار های گپ خانگی

مجموعه نرم افزار های گپ خانگی در 12 سی دی ساخته شده است که مکمل برنامه درمانی برای خانواده هایی است که از نرم افزار جامع گفتار و زبان گپ در کلینیک های گفتاردرمانی استفاده میشود