در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد مجری تلویزیونی از کیروش

میگن انتقاد عجیب اما به دید من انتقاد درست از کیروش ...

این اقا سرمربی هر تیمی بوده " برای خودش بوده "

چه معنی داره تو کشور ما هر چی دلش میخواد

به هر کسی میگه و کسی نیست جلوش در بیاد ...